CHÍNH SÁCH BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

  1. Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

– Khi quý khách đặt hàng tại Quevietfoods.com, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, chúng tôi chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của quý khách thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Quevietfoods.com.

– Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia.

  1. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Quevietfoods.com

– Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

  1. Thông báo cho Quevietfoods.com về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0961.542.599 hoặc lời ghi nhắn tại https: https://queviet.vn/lien-he/
  2. Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó (theo quy định của chính sách đổi trả hàng tại http: https://queviet.vn/chinh-sach-doi-tra-san-pham/
  3. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại Quevietfoods.com

– Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Quevietfoods.com. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng Quevietfoods.com, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

Thông báo cho Quevietfoods.com qua đường dây nóng 1900.96.96.87 – 0967.694.788 hoặc nhập lời nhắn tại địa chỉ http: https://queviet.vn/lien-he/

Tin Liên Quan